Home

Haaga-Helian Linux palvelimet -kurssi ja Palvelinten hallinta -kurssi

Palvelinten hallinta H1

Saltin asentaminen masterille ja slavelle, hei -maailman luominen, tietojen kerääminen slaveista ja ohjelman asentaminen Saltin avulla.

Tehtävä H3

Apache web-palvelimen asennus, logitiedostot ja käyttäjäkohtaiset kotisivut


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Aloitus